DYNAMISCHE WADDENDELTA

LANDSCHAPsTRIëNNALE 2023

De Landschapstriënnale is een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. De triënnale is elke drie jaar te gast in een andere regio, zodat steeds een focus kan worden gelegd op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema’s.
De Stichting Landschapstriënnale heeft de volgende doelstellingen:

  • Verbreden van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap door nieuwe partijen de gelegenheid te bieden hun verantwoordelijkheid te nemen.
  • Verdiepen en bestendigen van inzichten over het landschap door het op een creatieve manier te onderzoeken, te verbeelden en de opgedane ervaringen te delen.
  • Versnellen van de ontwikkelingen in het landschap door het bieden van een podium voor innovatie, het leggen van verbindingen en het stimuleren van initiatieven.

De organiserende regio is trekker van de het programma en de activiteiten en regisseert de voorbereiding. De Stichting Landschapstriënnale staat voor de signatuur, de kwaliteit en het format, adviseert de gastregio, ondersteunt de communicatie en brengt haar (inter)nationale netwerk in.

LANDSCHAPSTRIENNALE.COM

NIEUWS

editie [L]2023: De dynamische waddendelta

De dynamische delta van eb en vloed staat centraal in de Landschapstriënnale van 2023. Natuurlijk staan we stil bij UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee. Maar veel meer nog willen we aandacht voor het landschap áchter de dijken.

Geulen en slenken presenteren hier de dynamiek van eb en vloed. Het mozaïeklandschap van terpen en wierden laat tweeduizend jaar samenleven met en strijden tegen het water zien. 

IN SAMENWERKING MET