Ontwerpatelier 1 
Het agrotoeristische boerenerf, gastvrij, publieksvriendelijk en toegankelijk

Datum: 12 april 2022, 19.00-22.00 uur
Locatie: Aerden Plaats, Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD Oude Bildtzijl

Het ontwerpatelier ‘Agrotoeristische boerenerven’ wordt samen georganiseerd met de provincie Fryslân, de gemeente Waadhoeke en Sense of Place, als vervolg op het project ‘Bildtstars en Eigenheimers’.

Ruimtelijke ontwerpopgave

  • Toegankelijkheid, zichtbaarheid & herkenbaarheid
  • Spanningsveld privé – bezoekers versus agrarische ondernemers (o.a.: faciliteren verblijfsrecreatie)
  • Gastvrijheid, het verhaal van het verleden en heden van het boerenleven

Casus: Het Bildt, pootaardappelen (Sense of Place)

  • Provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke
  •  Samenwerking Noord-Holland, polders met bollenteelt