Planning

Maart 2022

 • Voorbereiding en kick-off samenwerkende partijen
 • Introductie van de werk-website 2022

April 2022

 • 4 april – nieuwsbrief  – informeren kernboodschap aan de betrokken en belanghebbende partijen, met agenda van het stappenplan online, kennisdelen en vragen
 • 12 april – ontwerpatelier 1 – het boerenerf (Het Bildt)
 • 26 april – ontwerpatelier 2 – ensemble van boerenerven (Wieringen)

Mei 2022

 • 2 mei – ontwerpatelier 3 – reeks van ensembles (Graanrepubliek)
 • Nieuwsbrief 2 – met de oogst van de ontwerpateliers
 • 17 mei – reflectie en advies voor vervolg door expertteam (hybride-vorm)
 • 28 mei – oplevering eindproducten:
  • Handreiking en tools
  • Agrotoeristische routekaart

Najaar 2022          

 • Webinar met presentatie van resultaten [L]2023