Ontwerpatelier 3
Een reeks van ensembles van agrotoeristische boerenerven langs de Waddenkust

Datum: 3 mei 2022, 19.00-22.00 uur
Locatie: n.t.b.

Voor ‘de reeks van ensembles van Agrotoeristische boerenerven’ is provincie Groningen, de gemeente Oldambt en De Graanrepubliek de trekker. De Graanrepubliek bestaat uit twee coöperaties, voor het vastgoed en voor de makers & boeren), waarvan Niels Grootenboer directeur en participant is. Deze coöperatie is een beweging van ondernemers, boeren en producenten. Zij brengen smaak en biodiversiteit bij elkaar en werken vanuit de grond en met de kennis uit de voormalige graankamer van Europa. Door vruchtbare grond te herstellen en gebruiken, werken ze aan het ultieme doel: het voortdurend verbeteren van ons voedselsysteem, voor een betere smaak. https://www.graanrepubliek.nl/

Ruimtelijke ontwerpopgave

  • Verbindingen, ketens en systemen langs de gehele kuststrook
  • Herbestemming (agrarisch) erfgoed
  • Netwerk en co-creatie

Casus: Graanrepubliek (verdronken dorpen en dijken)

  • Provincie Groningen, gemeente Oldambt
  • In samenwerking met Fryslân, Pingjumer Gouden Halsband