AGROTOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR AAN DE WADDENKUST

Maatschappelijke, klimatologische en ecologische opgaven vragen om de transitie van de landbouw aan de Waddenkust van het Werelderfgoed Waddenzee. In een 3tal ontwerpateliers wordt de regionale identiteit en kernwaarden van dit dynamische kustlandschap ingezet voor een samenhangend systeem voor de agrotoeristische infrastructuur van het ‘gastvrije boerenerf’ (lokaal), het ‘ensemble van gastvrije boerenerven’ (regionaal) en de ‘reeks van ensembles van gastvrije boerenerven’ van Den Helder tot de Duitse grens (bovenregionaal).