De icoonprojecten zijn onderscheidend en behoren tot de plekken die je gezien moet hebben als je de Waddenkust bezoekt. Daarvoor hebben we een lijst met criteria opgesteld. Het is de ambitie dat de projecten zelfstandig worden georganiseerd door initiatiefnemers. Het samenstellen van het overall programma is de verantwoordelijkheid van het kernteam. Voor de marketing wordt een beroep gedaan op de mensen en middelen van VISIT WADDEN met Merk Fryslân als penvoerder.

ICOONPROJECTEN