Ontwerpatelier 3 – het boerenerf (Het Bildt)     

Agrotoeristisch boerenerf (lokaal): ruimtelijke inrichting van een gastvrij en toegankelijk erf, scheiding privaat (publieks- en privaat deel bedrijfsgedeelte) en publiektoegankelijkheid, zowel dag- (educatie) als verblijfsrecreatie; uitwerken van boer-burger-bezoeker relatie.