Pilot Agrotoerisme aan de Waddenkust gehonoreerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Toekomstbestendig landelijk gebied
Agrotoeristische infrastructuur aan de Waddenkust – NOORDPEIL landschap.erfgoed i.s.m. provincie Friesland
Maatschappelijke, klimatologische en ecologische opgaven vragen om een transitie van de landbouw aan de Waddenkust van het Werelderfgoed Waddenzee. In een drietal ontwerpateliers worden de regionale identiteit en kernwaarden van dit dynamische kustlandschap ingezet voor een samenhangend systeem voor de agrotoeristische infrastructuur van het ‘gastvrije boerenerf’ (lokaal), het ‘ensemble van gastvrije boerenerven’ (regionaal) en de ‘reeks van ensembles van gastvrije boerenerven’ van Den Helder tot de Duitse grens (bovenregionaal).
Lees meer