Wereldprimeur in Groninen: zeedijk gemaakt van zout baggerslib

In Noordoost-Groningen is een zeedijk versterkt met klei gemaakt van zout baggerslib. Dat is nog nooit eerder gedaan. Het slib is in drie jaar gerijpt tot stevige dijkenklei, een proces dat in de natuur tientallen jaren duurt. De dijk is over een lengte van 750 meter verbreed en verhoogd met deze bijzondere klei. Vanaf 2025 wil het Waterschap Hunze en Aa’s de resterende 11,5 kilometer van de Dollarddijk ook met deze lokale klei versterken. (Foto: De Brede Groene Dijk in september 2022 kort na oplevering met op de voorgrond de kwelder, foto gemaakt door Ecoshape, Edwin van Vliet)
Lees meer